Projekti e-Government

Print Email

e-Government – Qeverisja elektronike është një term gjithëpërfshirës, i përdorur për përshkrimin e të gjitha llojeve të ndërveprimeve elektronike midis qeverisë dhe qytetarëve (G2C), qeverisë dhe bizneseve (G2B), si edhe qeverisë, ministrive e agjencive përkatëse (G2G).
Mundësitë dhe përparësitë e ofruara nga TIK dhe teknologjitë e reja të përfshira, ofrojnë një potencial të pamasë, sikurse shumë aplikacione të dedikuara premtojnë funksionim të shpejtë, efikas dhe të duhur të të gjithë institucioneve dhe agjencive të lidhura në rrjet. Përgjatë secilës fazë të ushtrimit të autoritetit në vend sigurohet një shkallë e lartë e transparencës, duke ruajtur standarde të larta për sa i përket shërbimit ndaj qytetarëve.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 723, datë 1.9.2010 “Për projektimin, zbatimin dhe funksionimin e sistemeve të informacionit”
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 303 datë 31.03.2011 “Për Krijimin e Njësive të Teknologjisë së Informacionit e të Komunikimit në ministritë e linjës dhe institucionet e varësisë"
Organizohet takimi i parë i Këshillit Teknik për Qeverisjen Elektronike 13 tetor 2011LidhjeMinistrja Milena Harito takohet në Paris me Ministren për...


Në kuadër të vizitës së saj në Francë, Ministrja për Inovacionin dhe Administratën...


Ministrja Harito takim me Ministren për Kompanitë e Vogla...

 Në vijim të vizitës së saj në Francë, Ministrja e Shtetit për Inovacionin Milena...


Harito:"Administrata e depolitizuar-një luftë e gjatë dhe...

Ministrja për Inovaconin dhe Administratën Publike, Milena Harito në një intervistë me...


Ministrja Harito takon homologun maqedonas

Dje znj Harito, Ministër shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike u takua në...
Keshilli i Ministraveinstat instat© Të gjitha të drejtat të rezervuara, Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike 2013    Faqja nga Altin Sejdini per Abp